Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Cô Trương Thị Loan – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Trương Thị Loan Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường Đại

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Lê Thị Thu Thảo – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Lê Thị Thu Thảo Năm sinh 1992 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Lê Bảo Chân – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Lê Bảo Chân Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường Đại

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Lê Thị Tú – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Lê Thị Tú Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường Đại

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Nguyễn Thị Phượng Liên

Họ và tên Nguyễn Thị Phượng Liên Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Đàn Cô Bùi Thị Giáng Tiên

Họ và tên Bùi Thị Giáng Tiên Năm sinh 1997 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Hà Nguyễn Quỳnh Như

Họ và tên Hà Nguyễn Quỳnh Như Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Nguyễn Thi Vân

Họ và tên Nguyễn Thi Vân Năm sinh 1992 Giới tính Nữ Học trường Đại

Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Anh cô Nguyễn Thị Thuỳ Liên

Họ và tên Nguyễn Thị Thuỳ Liên Sinh năm 1993 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Nguyễn Thị Thảo Trang

Họ và tên Nguyễn Thị Thảo Trang Năm sinh 1995 Giới tính Nữ Học trường