Gia Sư Dạy Kèm Môn Lý Cô Nguyễn Thị Vân

Họ và tên Nguyễn Thị Vân Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường Đại

Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Anh Thầy Nguyễn Chí Cường

Họ và tên Nguyễn Chí Cường Sinh năm 1996 Giới tính Nam Học trường ĐH

LÀM SAO ĐỂ VUI HÈ KHÔNG LO QUÊN KIẾN THỨC?

Nghỉ hè và trẻ quên những gì chúng học được từ năm học – là