Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Bùi Trọng Phụng – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Bùi Trọng Phụng Năm sinh 1993 Giới tính Nam Học trường Đại

Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Anh Bùi Thị Mai Thảo

Họ và tên Bùi Thị Mai Thảo Sinh năm 1997 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Đinh Thị Thùy Linh – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Đinh Thị Thùy Linh Năm sinh 1997 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Lê Thị Mỹ Linh

Họ và tên Lê Thị Mỹ Linh Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Anh Trần Đặng Thanh Ngân

Họ và tên Trần Đặng Thanh Ngân Sinh năm 1995 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Nguyễn Thị Hồng Nhi – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Nhi Năm sinh 1997 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Nguyễn Thị Loan – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Nguyễn Thị Loan Năm sinh 1995 Giới tính Nữ Học trường Đại

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Phạm Thị Khánh Linh – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Phạm Thị Khánh Linh Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Phạm Thị Phương Trinh – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Phạm Thị Phương Trinh Năm sinh 1997 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Môn Lý Cô Nguyễn Ánh Lan Anh – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Nguyễn Ánh Lan Anh Năm sinh 1995 Giới tính Nữ Học trường