Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Lê Bảo Chân – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Lê Bảo Chân
Năm sinh 1994
Giới tính Nữ
Học trường Đại học sài gòn
Chuyên ngành Sư phạm Tiểu học
Năm tốt nghiệp 2016
Hiện tại là Giáo viên
Nhận dạy Từ lớp 1 đến lớp 5
Các môn Luyện Chữ, Toán,Tiếng Việt
Khu vực dạy Quận 1, 5, 3, 10, 11, 6

HỌC PHÍ THAM KHẢO

Bài viết liên quan