Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Nguyễn Thị Thảo Trang

Họ và tên Nguyễn Thị Thảo Trang
Năm sinh 1995
Giới tính Nữ
Học trường Đại Học Sư Phạm
Chuyên ngành Sư phạm Tiểu học
Năm tốt nghiệp 2017
Hiện tại là Giáo viên
Nhận dạy Từ lớp 1 đến lớp 5
Các môn Luyện Chữ, Toán,Tiếng Việt
Khu vực dạy Quận 1, 3, 5, 6, 4, 7, 8, 11, 10
Bài viết liên quan